Uslovi korišćenja

Dyson Uslovi Korišćenja

www.dysonserbia.rs website je vlasništvo Dyson Srbija. Copyright © 2017. Sva prava zadržana.

Korišćenje sajta - Uslovi korišćenja

 1. Svi korisnici ovog Veb sajta slažu se da je njihov pristup i korišćenje ove Veb lokacije i prodaja dobara i usluga ponuđenih na ovom Veb lokaciji definisana ovim Uslovima korišćenja i svim drugim odricanjem od odgovornosti, smernicama, politikama i uslovima koji se pojavljuju na Veb lokaciji (zajedno , "Uslovi korišćenja") i svi važeći zakoni i da je svaki takav pristup ili korišćenje potvrda da korisnik pročita Uslove korišćenja i slaže se da ih prati i da ih obavezuje. Uslovi korišćenja podložni su promeni u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja. Zbog toga preporučujemo da ih pažljivo pročitate svaki put kada koristite ovu Veb lokaciju.
 2. Svi sadržaji, grafika, kod i softver koji se koriste na ovom veb sajtu ili su uključeni u njih, kao i aranžman ili integracija svih takvih sadržaja, grafika, koda i softvera, podležu autorskim pravima koje poseduju ili imaju licencu za Dyson i sva prava su posebno zadržana. Ništa sadržano na ovom Veb sajtu ne treba tumačiti kao dodeljivanje, na primer, estoppel ili na drugi način, bilo koja licenca ili pravo korišćenja bilo kojeg zaštitnog znaka ili logotipa prikazanog na ovoj Veb stranici ne može se koristiti bez pismenog odobrenja Dysona. Korisnici mogu elektronski kopirati i odštampati kopije stranica sa ovog Veb sajta isključivo u lične, nekomercijalne svrhe vezane za naručivanje robe ili kupovinu sa Dysonom putem ovog Veb sajta. Bilo koja druga upotreba ovog Veb sajta ili sadržaja ili informacija sadržanih na ovom Veb sajtu, uključujući, ali ne ograničavajući se na reprodukciju, objavljivanje, otpremanje, objavljivanje, slanje ili distribuciju takvog sadržaja ili informacija na bilo koji način, strogo je zabranjena bez prethodne pismene saglasnosti Dysona.
 3. Dyson ne garantuje da informacije sadržane na ovoj internet stranici ne sadrže greške, netačnosti ili propuste. Takve greške, netačnosti ili propusti mogu se odnositi na cenu ili na opis proizvoda ili dostupnost. Dyson zato zadržava pravo da ispravi greške, netačnosti ili propuste i da promeni ili ažurira informacije na ovoj Veb lokaciji u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja i dalje zadržava pravo da odbije ili otkaže naloge koji sadrže grešku, netačnost ili propust, bez obzira da li je nalog dostavljen, potvrđen i / ili je naplaćena vaša kreditna kartica.
 4. Ova veb stranica, kao i sve informacije ili sadržaji na ovom Veb sajtu, se pružaju "kao što jeste". Dyson ne daje nikakve izjave ili garancije bilo koje vrste, bilo da je to izričito ili implicitno, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koju impliciranu garanciju o prodaji ili pogodnosti za određenu svrhu, u vezi sa ovim Veb sajtom ili sadržajem ili informacijama dostupnim na ili preko ovog Veba. Ni u kom slučaju Dyson, njegovi direktori, službenici, zaposleni, podružnici, naslednici, dodeljivači ili drugi predstavnici nisu odgovorni, bez obzira da li ste u ugovoru, garanciji, odgovornosti proizvoda, stroge odgovornosti ili druge teorije, vi ili bilo koja druga osoba, za bilo koju štetu (uključujući, bez ograničenja, bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, uzbudljivu, kaznenu ili posledičnu štetu) koja proizilazi iz ili u vezi sa bilo kojom upotrebom, nemogućnošću korišćenja ili rezultatima korišćenja ovog veb sajta ili bilo kog sadržaja na ovom Veb sajtu, čak i ako je Dyson ili njegov predstavnik upućen na mogućnost takve štete. Neke jurisdikcije zabranjuju izuzeće ili ograničenje odgovornosti za određene vrste štete, u kom slučaju gore navedeno ograničenje možda ne važi za vas.
 5. Dyson i www.dysonserbia.rs, kao i druge Dyson logotipe, oznake, trgovačka imena, zaglavlja stranica, grafike, dugmad, slike i drugi sadržaj na ovom Vebu, podležu zaštićenom znaku, servisnom znaku, autorskim pravima i drugim zaštićenim ili intelektualnim svojstvima prava ili licence koje poseduje Dyson. Ostali zaštitni znaci, nazivi proizvoda i imena kompanija ili logotipi korišćeni na ovoj Veb lokaciji su vlasništvo njihovih odgovarajućih vlasnika. Osim što je izričito ovlašćeno, upotreba ili zloupotreba bilo kojih zaštićenih znakova, trgovačkih imena, logotipa, slika, grafike ili sadržaja sa ovog Veb sajta strogo je zabranjena.
 6. Dyson ne daje nikakve izjave ili garancije o bilo kojoj Veb lokaciji kojoj možete pristupiti putem ovog Veb sajta. Svaka takva Veb lokacija je nezavisna od Dyson-a i Dyson nema kontrolu niti odgovornost u pogledu pruženih informacija ili aktivnosti koje preduzima bilo koja takva Veb lokacija. Veza između ove Veb lokacije i druge Veb stranice ne znači da Dyson podržava tu Veb stranicu.
 7. Kao korisnik Veb sajta možete imati priliku da objavite sadržaj na Veb lokaciji, uključujući komentare, fotografije, video zapise i drugi sadržaj. Objavljivanjem sadržaja slažete se da nećete poslati, objavljivati ili na drugi način preneti bilo koji sadržaj (uključujući tekst, veze, komunikacije, softver, slike, zvukove, podatke ili druge informacije) koje:
  • nije u skladu sa dozvoljenim upotrebama navedenim ovim Uslovima korišćenja, uključujući, ali ne ograničavajući se na sadržaje koji su nezakoniti, štetni, preteći, zlostavljajući, uznemiravajući, klevetnički, invazivni na nečiju privatnost, vulgarni, profanski, seksualno eksplicitni, opscen, rasno ili etnički uvredljivi ili na neki drugi način neprimereni;
  • da krši bilo koji patent, zaštitni znak, trgovačku tajnu, autorsko pravo ili druga vlasnička prava bilo koje strane;
  • predstavljaju komercijalno oglašavanje, političku kampanju ili oglašavanje ili promociju ili bilo koji drugi oblik neovlašćenog traženja. Linkovi koji se povezuju sa komercijalnim Veb stranicama neće se smatrati neovlašćenim pozivima, osim ako se čini da je sadržaj ili sadržaj Veb stranice namenjen kao sredstvo traženja, kako je Dyson odredio po sopstvenom nahođenju;
  • sadrži softver viruse, trojanske konje, crve, vremenske bombe, banci za otkazivanje ili bilo koji drugi računarski kod ili datoteke koji su dizajnirani da ometaju, oštete ili ograniče funkcionisanje bilo kog softvera ili hardvera;
  • pruža neobjavljene informacije o Dyson-u ili nijednoj od njegovih pridruženih kompanija ili bilo kojoj drugoj kompaniji bez odgovarajućeg ovlašćenja. Ovo uključuje pružanje imena, adresa i brojeva proširenja zaposlenih Dyson-a ili bilo kog od njegovih podružnica;
  • pruža bilo koje lične podatke o svakom identificiranom pojedincu, uključujući i druge korisnike sajta bez odgovarajuće saglasnosti da to učini;
  • namerno ometa rad ovog Veb sajta, uključujući i bez ograničavanja, pošta ili "post" bombardovanje, bombardovanje vesti, druge tehnike poplave, namerni pokušaji preopterećenja sistema i prenošenje napada ili pokušaji izbegavanja blokiranja poruka;
  • lažno predstavljaju bilo koju osobu ili entitet, uključujući zaposlenog Dysona ili bilo kog od njegovih povezanih subjekata ili na drugi način pogrešno predstavlja poreklo sadržaja;
  • napadi ili uvrede drugog korisnika Veb lokacije ili menadžera Veb stranica; ili sugeriše ili podstiče nelegalne aktivnosti.
 8. Ako objavite sadržaj ili podnesete materijal, a osim ako Dyson ne piše drugačije u pisanoj formi, Dysonu i njegovim partnerima dodelite neizdrživo, neograničeno, trajno, neopozivo, neograničeno i potpuno poduglasto pravo korišćenja, reprodukcije, modifikuje, prilagođava, objavljuje, prevodi, izvodi, stvara kompilacije i derivativne radove, distribuira i prikazuje takav sadržaj širom sveta u bilo kom medijima, bilo da je sada poznato ili u daljem tekstu. Dysonu i njegovim podružnicima i njegovim i njihovim podlicentima dodelite pravo da koristite ime koje podnosite u vezi sa takvim sadržajem, ako oni odaberu. Odričete se od vaših moralnih prava u sadržaju u korist Dysona i njegovih izdavalaca. Vi zastupate i garantujete da posedujete ili na drugi način kontrolišete sva prava na sadržaj koji objavljujete i da imate pravo da Dysonu dodelite licencu navedenu gore; da je sadržaj tačan; da upotreba sadržaja koji nabavljate neće kršiti ovu politiku i neće uzrokovati povredu bilo koje osobe ili entiteta; i da ćete nadoknaditi Dysonu i njegovim podružnica za sve tvrdnje koje proizilaze iz sadržaja koje nabavljate.
 9. Dyson uglavnom ne verifikuje ili uređuje sadržaj objavljen od strane korisnika na ovoj Veb lokaciji. Međutim, Dyson i njegovi agenti zadržavaju pravo da to učine i istraže bilo kakvo kršenje ovih uslova korišćenja i preduzmu odgovarajuće mere popravke. Dyson ima apsolutno diskreciono pravo da primenjuje ove Uslove korišćenja, uključujući, ali ne ograničavajući se na upozorenje korisnika o kršenjima, onemogućavanje ili obustavljanje pristupa, brisanje, pregled ili uređivanje bilo kog sadržaja ili zabranu ponašanja koje nisu u skladu s ovim Uslovima korišćenja, ili koji je inače neprikladan za ovo Veb lokaciju, kao što je Dyson odredio po sopstvenom nahođenju. Namerni pokušaji korisnika ili nekoga u njihovo ime da izbegnu ili zaobilaze njihovu suspenziju ili prekid prava za objavljivanje sadržaja na ovom Veb mestu krše ove Uslove korišćenja i mogu rezultirati pravnim postupkom.
 10. Dyson i njegovi podružnici također mogu objaviti informacije o vama i sadržaju postavljenom od strane vas kada Dyson veruje da je puštanje na slobodu odgovarajuće u skladu sa zakonom; da primenjuje ove uslove korišćenja; i da zaštiti Dyson ili njegova prava ili imovinu ili da zaštiti korisnike Dysona od prevarnih, zloupotrebnih ili nezakonitih upotreba funkcija objavljivanja sadržaja; ili ako Dyson razumno veruje da je vanredna situacija koja uključuje neposrednu opasnost od smrti ili ozbiljne fizičke povrede bilo kojoj osobi i zahteva obelodanjivanje komunikacija ili opravdava otkrivanje podataka.

Prava intelektualne svojine

Zaštitni znakovi i logotipi prikazani na ovoj veb stranici pripadaju nama. Niste ovlašćeni da koristite bilo koji zaštitni znak ili logo na ovom sajtu bez našeg pismenog odobrenja.

Prihvatite da je sve što čitate na ovoj veb stranici zaštićeno autorskim pravima, osim ako nije drugačije naznačeno. Možete koristiti samo materijale na ovoj veb lokaciji za ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Molimo Vas da nas kontaktirate ako želite koristiti bilo koju informaciju u javne ili komercijalne svrhe.

;