Dyson Airblade | Higijensko sušenje ruku

Dyson Airblade 9kJ sušač za ruke presek pokazuje HEPA filter

Sušite ruke HEPA filtriranim vazduhom.
Ne prljavim vazduhom.
Brzi, higijenski sušači za ruke.

Čestice bakterija u toaletu

Vazduh u toaletima može sadržati čestice mikroskopske veličine, uključujući bakterije i viruse.

Zbog toga svi Dyson Airblade™ sušači uvek imaju HEPA filtere. Dokazano zaustavljaju 99,95% čestica,1 uključujući bakterije i viruse. Sušite ruke sa HEPA pročišćenim vazduhom, ne prljavim vazduhom.
Žena pere ruke koristeći Dyson Airblade Wash+Dry sušač

Brzo, higijensko sušenje ruku

Napuštanjem toaleta sa vlažnim rukama, povećava se mogućnost prenošenja bakterija i do 1,000 puta više nego sa suvim rukama.2 Zbog toga je efikasno sušenje ruku jednako važno kao i pranje. Upravo zbog toga Dyson Airblade™ sušači za ruke imaju vreme sušenja od 10-14 sekundi,3 i dokazano redukuju bakterije na rukama i do 40%.4
Sušenje ruku Dyson Airblade V sušačem

Sušite bez grejača, HEPA filtriranim vazduhom.

Dyson Airblade™ sušači za ruke su dokazano jednaki sa aspekta higijene papirnim ubrusima u procesu sušenja ruku,5 ali bez štetnog uticaja na okolinu i visokih troškova eksploatacije.6
Dyson Airblade™ sušači za ruke uklanjaju vodu sa ruku koristeći snažne mlazove HEPA pročišćenog vazduha.
Naučnik proučava vlakna na kompjuterskim ekranima.

7 

Dokazano higijenski nezavisnim testiranjima

Svi Dyson Airblade™ sušači za ruke prolaze rigorozne testove u Dysonu. Uticaj sušenja ruku je testiran na univerzitetima i rezultati objavljeni u internacionalnim časopisima. Dyson Airblade V i Dyson Airblade dB sušači za ruke imaju NSF P335 sertifikate. Dyson Airblade dB i Dyson Airblade Wash+Dry imaju HACCP sertifikat za upotrebu u industriji pripreme hrane.
  • HACCP certification

  • NSF

  • University of Bradford

  • Campden BRI

  • University of Florida

Samo Dyson Airblade™ sušači za ruke imaju sve ove prednosti

  • 10-14 sekundi vreme sušenja3

  • Higijenski i lagan za čišćenje

  • Troškovi u eksploataciji do 86% manji nego kod drugih sušača7

  • 5 godina Garancije

;