Kalkulacija

Dyson Airblade kalkulacija

U Dysonu smo konstruisali uređaje koji rade propisno i da bi pomogli našim korisnicima da shvate kako funkcionišu spremni smo da potvrdimo svaku našu tvrdnju.

Nažalost, neki od naših konkurenata ne ponašaju se na isti način. Oni često koriste pogrešne tvrdnje koje zbunjuju.

Niže je objašnjenje na koji način potvrđujemo naše tvrdnje. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na +381 11 3119470

Uštede

U Dysonu koristimo sledeće metode u kalkulacijama:

Broj papirnih ubrusa po jednoj upotrebi = 2

Bazirano na našim internim istraživanjima. Često ljudi upotrebljavaju više od 2 papirna ubrusa za jedno sušenje, ali mi verujemo u optimizaciju troškova koliko je moguće.

Cena papirnog ubrusa = 0.01 €

Bazirano na našim internim istraživanjima. Koristili smo cene papirnih ubrusa pet najpoznatijih dobavljača papira i izračunali prosečnu cenu.

Broj korišćenja toaleta u toku dana = 200

Bazirano na našim internim istraživanjima korišćenja u toaletu prosečne veličine. U manjim toaletima s manjom frekvencijom koristimo cifru 100, a za frekventnije prostore kao što su benzinske pumpe ili toaleti aerodroma koristimo cifru 400.

Broj dana upotrebe toaleta = 365 dana

Mi pretpostavljamo celu godinu.

Električna energija po kWh = 0.10 €

Bazirano na našim internim istraživanjima. Koristili smo cenu električne energije pet najpoznatijih dobavljača i izračunali prosečnu cenu.

Snaga = kako navodi proizvođač

Snaga mirovanja = kako navodi proizvođač ili prema testiranjima Dysona.

Vreme sušenja bazirano na National Sanitation Foundation’s Protocol P335 (NSF P335).

Godišnji ugljenični uticaj kalkulacija bazirana na 200 upotreba dnevno, 365 dana u godini.

Obratite pažnju: većina proizvođača sušača nisu usklađeni sa NSF P335 protokolom, tako da deklarišu pogrešno vreme sušenja. NSF je nezavisna institucija specijalizovana za higijenu. Ukoliko želite precizno vreme sušenja zatražite rezultate NSF testiranja.

Kako računamo troškove upotrebe papirnih ubrusa?

Godišnje troškove upotrebe papirnih ubrusa računamo =
Prosečan broj papirnih ubrusa za sušenje ruku x prosečna cena papirnih ubrusa x broj sušenja na dan x broj dana upotrebe toaleta.

Kako računamo troškove upotrebe Dyson Airblade™ sušača za ruke i drugih sušača?

Dva koraka proračuna.

Korak 1: Troškovi upotrebe prilikom korišćenja (bez stanja mirovanja)

Vreme sušenja sušača (u satima) x snaga sušača (kW) x broj korišćenja u toku dana x broj dana upotrebe toaleta x cena električne energije u kWh.

Korak 2: Troškovi upotrebe prilikom korišćenja (uključujući stanje mirovanja)

Rezultat koraka 1 +

((Cena električne energije za kWh * broj sati u toku godine) – (broj upotreba u toku dana (100/200/400) * vreme sušenja (u satima))) * Snaga u stanju mirovanja (kW)

= Godišnji troškovi upotrebe

Uticaj na okolinu

U Dysonu definišemo uticaj na okolinu računajući količinu ugljenika (g) prilikom korišćenja raznih metoda sušenja.

Činjenice koje koristimo su bazirane na istraživanjima vodećeg Univerziteta Massachusetts. Univerzitet koristi naučnu metodu poznatu kao ""Life Cycle Assessment"" (LCA) za merenje ukupnog uticaja na okolinu sedam različitih načina sušenja ruku uključujući pamučne ubruse, papirne i reciklirane papirne ubruse i sušače za ruke– konvencionalne sušače vrućim vazduhom i ultra brze sušače. Istraživanja obuhvataju sve faze životnog veka proizvoda od proizvodnje do kraja upotrebe i računajući istraženo po systems’ uticaj na CO2emisije, ecosystem kvalitet, upotreba zemljišta i vode, ljudskog zdravlja i intenziteta upotrebe resursa. Mnoge kompanije kao što su Apple, Walmart i Google vrše analize životnog ciklusa svojih proizvoda.

Izveštaj– veliki iskorak napred Life Cycle Assessment – mogao bi se primeniti i na druge industrije da elimišu netačno“green” tvrdnje koje olakšavaju poređenja uticaja na okolinu svkodnevnih proizvoda pomažući da se odgovori na pitanja kao što su ‘papir ili plastika?’

LCA izveštaj je jedan od najvažnijih izveštaja i nalazi se iznad svih međunarodnih standarda uzimajući u obzir sve moguće scenarije koji mogu uticati na okolinu. To je prvi korak u razvijanju zlatnog standarda u poređenju uticaja na okolinu proizvoda – pomažući korisnicima da tumače sve veći broj zahteva za zaštitu životne sredine.

Studija je rađena uz saglasnost sa ISO standardima 14040 and 14044 i oslanjajući se na sve raspoložive podatke LCA istraživanja proizvođača papirnih ubrusa, sušača za ruke i peškira da bi se osigurala nepristrasnost i preciznost istraživanja.

;